องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557

  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...
  โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโร...

 
การป้องกันโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา บ้านแก้วเพชรพลอย 249 หมู่ที่ 8 ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
โทรศัพท์  0-3726-9787 / โทรสาร 0-3726-9787
E-mail : admin@taphrayasao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign