วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จุดคลองตาตุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังทุกสาย หมู่ที่ 7 บ้านห้วย (จุดนานายซ้อม วงค์แม้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กข 5942 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านทัพสยาม (ซอย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง