วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 13 บ้านเนินสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน นข 2010 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2510 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนชุดท่อ EGR รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5942 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 บ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง