วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข 5942 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาขบวนนางฟ้อนรำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาค่าแต่งหน้าพร้อมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับครบชุดของผู้ร่วมขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดแต่งรถขบวนแห่นางกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง