วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
ซื้อกระดาษการ์ดขาว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
เหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ทำเนียบบุคลากร กองคลัง
9  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2510 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ แบบ 2 ชั้น ทะเบียน 30-2016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อของสมนาคุณ (ของที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง