วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหรกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานเวร-ยาม ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานแม่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุข) ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานคนสวน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง