วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องตัดแต่งพุ้มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องสว่านไร้สาย 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องเลื่อยวงเดือน ขนาด 9 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องแท่นตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องเลื่อยแต่งกิ่ง 5 แรงม้า พร้อมบาร์โซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาขุดหลุมสำหรับปลูกต้นไม้ 500 หลุม ขนาดลึก 30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 375 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 125 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง