วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องเลื่อยแต่งกิ่ง 5 แรงม้า พร้อมบาร์โซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาขุดหลุมสำหรับปลูกต้นไม้ 500 หลุม ขนาดลึก 30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 375 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 125 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมารถไถ่สำหรับปรับพื้นที่สองข้างทาง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลนโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานเวร-ยาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแรงงานแม่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง