วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเบรค ทะเบียนรถ 80-9858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อยางรถกระเช้า ทะเบียน 81-5167 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อแบตเตอรี่และวัสดุยานพาหนะเปลี่ยนใส่รถบรรทุกน้ำ 80-9858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม,จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเปลี่ยนเซนเซอร์ท่อไอดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง