วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถกระเช้า ทะเบียน 81-5167 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขบวนรถแห่พร้อมตกแต่งขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาตกแต่งจัดทำกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ pp โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 80-9858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง