วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ในห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
ซื้อธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียนและเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งตัวธิดากวนข้าวทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างจัดสถานที่โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์บ้านแก้วเพชรพลอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชาพร้อมชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง