วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ในห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
ซื้อธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียนและเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งตัวธิดากวนข้าวทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง