วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กง-9755 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อแก๊สหุงต้ม 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อของสมนาคุณ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อผงเคมี (ถังดับเพลิง 15 ปอนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเช่าอุปกรณ์ในการฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างยานพาหนะรถยนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัล สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อสารกำจัดแมลงโรคพืชระบาด(โรคใบด่างมันสำปะหลัง) ยู-เมแม็ค 70 100 กรัม (อิมิดาโคลพริด70) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง