วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถเทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY นบพื้นคอนกรีตเดิม หมู่ที่7 บ้านห้วย (สายหมู่บ้านไปวัดบ้านตะโก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นคอนกรีตเสริม หมู่ที่12 บ้านเนินสมบูรณ์ (ถนนหลักกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นคอนกรีตเดิม หมู่ที่16 บ้านบ่อน้ำใส สายถนนหลักกลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นคอนกรีตเดิม หมู่ที่15 บ้านทัพสยาม (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นคอนกรีตเดิม หมู่ที่14 บ้านเขาลูกช้าง (สายซอย6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งเทียนพรรษาและขบวนแห่ โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่10 บ้านทัพเซียม (จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง