วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย (อุทกภัย) บ้านนางาม หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิด (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กง 9577 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์บ้านแก้วเพชรพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุกวนข้าวทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างตกแต่งขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องเซ่นไหว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างตกแต่งหน้า พร้อมชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง