วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9577 เปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่1 บ้านตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่3 บ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า ทะเบียน 81-5167 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อน้ำมันเครื่อง+กรองเครื่อง, น้ำมันไฮดรอลิก ใส่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-5167 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำ ทะเบียน 80-9858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง