วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารและจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่7 บ้านห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร(โดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 32-8293 จ.กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 30 - 1238 จ.ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร จำนวน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร,จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าติดตั้งพัดลมเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง