วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จุดไร่นางปริศนา-นายสินทบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง (จำนวน 8 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5942 สระแก้ว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5942 สระแก้ว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย บ้านร่มทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง