วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
เหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีเดือนมกราคม - มีนาคม 2565
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุแพทย์ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อกาแฟ แก้วกาแฟ ช้อนกาแฟ ถุงขยะ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง