วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านตะโก หมู่ที่3 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านตาพระยา หมู่ที่1 จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านตะโก หมู่ที่3 จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2510 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนจำนวน 6 แห่งๆละ 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง