วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านป่าซอง หมู่ที่6 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านบ่อน้ำใส หมู่ที่16 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-8823 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564