องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการทำบุญเยี่ยมวัดงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561


องค์การบริหาราส่วนตำบลตาพระยา ได้กำหนดจะทำโครงการทำบุญเยี่ยมวัดงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 - การทำบุญตักบาตร
- ฟังเทศ ฟังธรรม
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-29
2024-06-28