องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการกำจัดผักตบชวา[วันที่ 2024-07-16][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการฝึกอบรมเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการทำงา...[วันที่ 2024-07-15][ผู้อ่าน 3]
 
  ฉีดหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอ...[วันที่ 2024-07-15][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการบ้านผู้ยากไร้บ้านปางลางหมู่ที่ 2[วันที่ 2024-07-15][ผู้อ่าน 2]
 
  ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการ...[วันที่ 2024-07-12][ผู้อ่าน 4]
 
  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประ...[วันที่ 2024-07-09][ผู้อ่าน 4]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุสัปดาห์ที่ 3[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลตา...[วันที่ 2024-07-02][ผู้อ่าน 4]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2024-06-29][ผู้อ่าน 5]
 
  สำรวจโครงการข้อบัญญัติปี 68[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 1]
 
  การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 0]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39