องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "แยกก่อนทิ้ง"...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลตาพระยา ...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 134]
 
  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังค...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 18]
 
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัย [วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 21]
 
  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 29]
 
  อบต.ตาพระยาขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรั...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 59]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32