องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและอบรมวินั...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 16]
 
  การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทา...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตาพระยา ประจำปีงบ...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันในอง...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเ...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโ...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการทำบุญเยี่ยมวัดงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประ...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 56]
 
  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 21]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 12]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35