องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 1 พ.ค. 2566 ]1
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 เม.ย. 2566 ]1
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) [ 26 เม.ย. 2566 ]4
4 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]8
5 การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 30 มี.ค. 2566 ]8
6 การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 30 มี.ค. 2566 ]3
7 การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 30 มี.ค. 2566 ]4
8 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป [ 30 มี.ค. 2566 ]3
9 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว [ 27 มี.ค. 2566 ]4
10 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]1
11 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก [ 10 มี.ค. 2566 ]6
12 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ผ.ถ. ๔/๔ และ ผ.ถ. ๔/๕ [ 9 มี.ค. 2566 ]7
13 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสระแก้ว [ 8 มี.ค. 2566 ]6
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เรื่อง คู่มือการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 มี.ค. 2566 ]1
15 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 6 ก.พ. 2566 ]12
16 ประชาสัมพันธ์การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]11
17 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]14
18 การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ [ 26 ม.ค. 2566 ]9
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]31
20 การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร [ 10 ม.ค. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17