องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 6 ก.พ. 2566 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]0
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]3
4 การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ [ 26 ม.ค. 2566 ]2
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]18
6 การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร [ 10 ม.ค. 2566 ]3
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]29
8 ประชาสัมพันธ์อาชีพด้านการเกษตร [ 23 ธ.ค. 2565 ]4
9 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]5
10 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ประจำปี พ.ศ.2566 - 2569 [ 9 ธ.ค. 2565 ]7
11 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยสรุปกำหนดเวลา ดังนี้ *จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข [ 8 ธ.ค. 2565 ]7
12 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านการบริการ [ 18 พ.ย. 2565 ]10
13 ประชาสัมพันธ์(ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]9
14 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 9 พ.ย. 2565 ]10
15 ประชาสัมพันธ์การเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ [ 3 พ.ย. 2565 ]11
16 ประชาสัมพันธ์การเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ [ 21 ต.ค. 2565 ]12
17 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]29
18 ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2565 ]29
19 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]71
20 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Lacal Perfomance Assessment Annual Report 2021) [ 5 ส.ค. 2565 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16