องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2565 ]6
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]35
3 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Lacal Perfomance Assessment Annual Report 2021) [ 5 ส.ค. 2565 ]22
4 การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่าน แอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" [ 26 ก.ค. 2565 ]23
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]41
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]72
7 ประชาสัมพันธ์การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]52
8 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]52
9 สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]47
10 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพบ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 13 [ 28 มี.ค. 2565 ]55
11 ประชาสัมพ์ผลิตภัณฑ์จักสานของผู้สูงอายุ บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตาพระยา ติดต่อได้ที่สมาชิก อบต. โทร 080-0940336 [ 22 มี.ค. 2565 ]52
12 วิธีการตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 9 มี.ค. 2565 ]50
13 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร การจำหน่ายปลาจากบ่อ กบเลี้ยง ไก่บ้านและอาหารต่าง ๆ ของครัวริมคลอง กุดเวียน ตาพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 3 มี.ค. 2565 ]48
14 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 15 ก.พ. 2565 ]42
15 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 14 ก.พ. 2565 ]47
16 คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 10 ก.พ. 2565 ]43
17 คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 10 ก.พ. 2565 ]43
18 คำสั้่ง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 10 ก.พ. 2565 ]46
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]59
20 ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ตาพระยา 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15