องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีแซนโฏนตา ประจำปีพ.ศ. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีแซนโฏนตา ประจำปี พ.ศ.2561 กับเทศบาลตำบลตาพระยา และองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอตาพระยา  ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแซนโฏนตา ประัจำปี พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โโยมีกิจกรรมดังนี้
- การแข่งขันประกวดรถเครื่องเซ่นไหว้
- การแสดงขบวนแห่
- พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-29
2024-06-28