องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการในผู้สูงอายุ


ชมรมผู้สูงอายุของตำบลตาพระยา ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการในผู้สูงอายุ  ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-29
2024-06-28