องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา (อย่างไม่เป็นทางการ)


ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา (อย่างไม่เป็นทางการ) ในการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
2023-05-26
2023-05-23
2023-04-27
2023-04-21
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-13