องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา (อย่างไม่เป็นทางการ)


ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา (อย่างไม่เป็นทางการ) ในการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
2024-05-09
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-21
2024-03-15
2024-01-31
2024-01-15
2023-12-26
2023-10-25