องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ การรวบรวม นำไปใช้ แผนงานที่ 2 และ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านตะโก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นประธาน

2023-05-26
2023-05-23
2023-04-27
2023-04-21
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-13