องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ การรวบรวม นำไปใช้ แผนงานที่ 2 และ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านตะโก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นประธาน

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30