องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ตำบลตาพระยา ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2023-05-26
2023-05-23
2023-04-27
2023-04-21
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-13