องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ตำบลตาพระยา ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2024-03-21
2024-03-15
2024-01-31
2024-01-15
2023-12-26
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-19
2023-10-19