องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


การมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(coviD-19) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลตาพระยา


12พ.ค.65 เวลา อบต.ตาพระยา ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(coviD-19) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลตาพระยา โดยนายพูลศักดิ์ เย็นประสพ

2023-05-26
2023-05-23
2023-04-27
2023-04-21
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-13