องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


การมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(coviD-19) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลตาพระยา


12พ.ค.65 เวลา อบต.ตาพระยา ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(coviD-19) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลตาพระยา โดยนายพูลศักดิ์ เย็นประสพ

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30