องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือดสัตว์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอตาพระยา ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือด บริเวณคอกเลี้ยงสัตว์ ในตำบลตาพระยา

2023-05-26
2023-05-23
2023-04-27
2023-04-21
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-13