องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือดสัตว์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอตาพระยา ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือด บริเวณคอกเลี้ยงสัตว์ ในตำบลตาพระยา

2024-05-09
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-21
2024-03-15
2024-01-31
2024-01-15
2023-12-26
2023-10-25