องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มอบวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลตาพระยา


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชน รับมอบวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุภายในตำบลตาพระยา จำนวน 7 หลังๆละ 20000 บาท 

2023-05-26
2023-05-23
2023-04-27
2023-04-21
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-13