องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านตะโก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2023-05-26
2023-05-23
2023-04-27
2023-04-21
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-13