องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2022-09-27
2022-09-15
2022-08-31
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-09
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-06-30