องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการจำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 ณ บ้านปางลาง หมู่ 2 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีผู็เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยมีพันเอกนิวัฒน์  หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

2022-09-27
2022-09-15
2022-08-31
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-09
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-06-30