องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick off โครงการลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน


วันที่ 15 พฤศิจกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพูลศักดิ์ เย็นประสพ รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบลตาพระยา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม Kick off โครงการลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน และกิจกรรมฝึกอบรม "ถังขยะเปียกลดโลกร้อน (Kick offf) รุ่นที่ 1" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

2024-03-21
2024-03-15
2024-01-31
2024-01-15
2023-12-26
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-19
2023-10-19