องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจะเดือน พฤศจิกายน 2565


งานพัฒนาชุมชน องค์ฺการบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้พบปะชี้แจงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2024-03-21
2024-03-15
2024-01-31
2024-01-15
2023-12-26
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-19
2023-10-19