องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


อบต.ตาพระยา ร่วมกับอำเภอตาพระยา /สาธารณสุข อำเภอ /ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลตาพระยา


อบต.ตาพระยา ร่วมกับอำเภอตาพระยา /สาธารณสุข อำเภอ /ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลตาพระยา

2023-03-24
2023-03-13
2023-03-03
2023-02-09
2023-01-26
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-05
2023-01-05
2022-12-27