องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬาเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬาเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ครั้งที่ 19  ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ณ เทศบาลตำบลตาพระยา โดยมี นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา เป็นประธานในการเปิดพิธีการแข่งขัน 

2024-01-31
2024-01-15
2023-12-26
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-19
2023-10-19
2023-10-12
2023-09-22