องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬาเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬาเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ครั้งที่ 19  ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ณ เทศบาลตำบลตาพระยา โดยมี นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา เป็นประธานในการเปิดพิธีการแข่งขัน 

2023-05-26
2023-05-23
2023-04-27
2023-04-21
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-10
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-13