องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) ในพื้นที่ตำบลตาพระยา


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลตาพระยา โดยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) ในพื้นที่ตำบลตาพระยา 

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-01
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-15