องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัย 


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัย  นางทอน เจริญยิ่ง บ้านเนินสมบูรณ์  บ้านเลขที่ 365 หมู่ที่ 12  ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยท่านพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนิติกร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา หมู่ที่ 12

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-01
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-15