องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังคม ต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยมีพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้ 

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-01
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-15