องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมทัพพระยา  โดยมีพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30