องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมทัพพระยา  โดยมีพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-01
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-15