องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "แยกก่อนทิ้ง"เพื่อลดปริมานขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อลดปริมานขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566  ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยมีพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-01
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-15