องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "แยกก่อนทิ้ง"เพื่อลดปริมานขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อลดปริมานขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566  ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยมีพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30