องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561


สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จ.ปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30