องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ปแระจำปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 125 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30