องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
   -  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
   - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอตาะพระยา
   - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
   - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-29
2024-06-28