องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ร่วมกับอำเภอตาพระยา ได้จัดกิจกรรมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีการบริการประชาชนนอกพื้นที่ และการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-29
2024-06-28