องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
รายงานทางการเงินและบัญชี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (4_2566) [ 12 ต.ค. 2566 ]6
3 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]4
4 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]23
5 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (2_2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]28
6 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (1_2566) [ 9 ม.ค. 2566 ]78
7 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]162
8 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (4_2565) [ 6 ต.ค. 2565 ]124
9 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]116
10 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (2_2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]116
11 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (1_2565) [ 11 ม.ค. 2565 ]130
12 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]95
13 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]89
14 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]91
15 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]105
16 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ตาพระยา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]143
17 ประกาศอบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 (สตง.รับรองงบการเงินประจำปี 2562) [ 25 มี.ค. 2563 ]137
18 รายงานรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]93
19 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]134
20 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]95
 
หน้า 1|2