องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
รายงานทางการเงินและบัญชี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]7
2 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (2_2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]12
3 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (1_2566) [ 9 ม.ค. 2566 ]61
4 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]144
5 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (4_2565) [ 6 ต.ค. 2565 ]107
6 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]95
7 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (2_2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]99
8 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (1_2565) [ 11 ม.ค. 2565 ]107
9 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]72
10 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]70
11 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]71
12 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]78
13 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ตาพระยา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]116
14 ประกาศอบต.ตาพระยา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 (สตง.รับรองงบการเงินประจำปี 2562) [ 25 มี.ค. 2563 ]113
15 รายงานรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]70
16 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]115
17 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]74
18 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]75
19 ประกาศ อบต.ตาพระยา เรื่อง งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]74
20 ประกาศอบต.ตาพระยา เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 25 พ.ย. 2559 ]127
 
หน้า 1|2