องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 มี.ค. 2566 ]1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 ก.พ. 2566 ]1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคา 2565 (งบประมาณ 2566) [ 10 ม.ค. 2566 ]1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (งบประมาณ 2566) [ 9 ธ.ค. 2565 ]1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (งบประมาณ 2566) [ 10 พ.ย. 2565 ]1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]13
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]64
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 มี.ค. 2565 ]66
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]111
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 14 ม.ค. 2565 ]104
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (งบประมาณ 2565) [ 2 ธ.ค. 2564 ]67
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 10 พ.ย. 2564 ]70
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]69
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]69
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ส.ค. 2564 ]78
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 มิ.ย. 2564 ]69
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]68
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]72
 
หน้า 1|2