องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]39
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]36
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 มี.ค. 2565 ]37
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]48
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 14 ม.ค. 2565 ]45
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (งบประมาณ 2565) [ 2 ธ.ค. 2564 ]36
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 10 พ.ย. 2564 ]36
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]37
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]36
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ส.ค. 2564 ]41
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 มิ.ย. 2564 ]36
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]36
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]38
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]39
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งบประมาณ 2564) [ 4 มี.ค. 2564 ]37
16 ไฟล์ .docx ตัวอย่างขออนุมัติจัดหาพัสดุ (งานซื้อ) [ 19 ก.พ. 2564 ]34
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 4 ก.พ. 2564 ]41
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 4 ม.ค. 2564 ]35
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 ธ.ค. 2563 ]37
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 พ.ย. 2563 ]38